Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), klientowi będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.rik-zabawki.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając firmie RIK oświadczenie na piśmie. Klient nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia. Klient może odstąpić od umowy składając firmie RIKl oświadczenie na piśmie (wzór oświadczenia dostępny pod linkiem: oświadczenie) Art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta stanowi,iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:

  • przy zakupie towarów łatwo psujących się, lub które mają krótki termin przydatności do użycia, takich jak żywność,
  • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania,
  • dostarczania prasy,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez internautę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

Klient w przypadku zwroty zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres firmy RIK.

Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany numer rachunku bankowego lub przekazem na wskazany adres.

Reklamacje

Firma RIK uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte i zobowiązuje się w terminie 14 dni + czas przesyłki kurierskiej do naprawy lub wymiany produktu. Z tytułu rękojmi sprzedawca odpowiada za wystąpienie wady w ciągu 2 lat od wydania rzeczy.

Reklamacje należy składać w siedzibie firmy: RIK Spółka Jawna 43-300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 18, fax 33 814-72-77, tel. 33 8100-583 lub drogą elektroniczną, e-mail: sklep@rik-zabawki.pl. Dla przyspieszenia procesu reklamacji prosimy o dołączenie zdjęć ewentualnych wad lub uszkodzeń.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.