Kontakt

RIK KOŁOCZEK spółka jawna
ul. Jutrzenki 18
43-300 BIELSKO-BIAŁA
NIP: 547-005-17-47
REGON: 070-40-31-89
Firma jest zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod nr 0000017235
Telefon:
33 810 05 83
33 498 64 68
33 499 00 45
Fax:
33 814 72 77